Demo

Here are few demos and helper scripts: NUMBER TO WORD, ADD TIME TO DATE, TIMESTAMP DIFFERENCE
DEMO

ROMANIAN NUMBER TO WORD

Here is some small script for transforming a number into Romanian words, let's say for currency, so it's lei and bani. The script works with an input of maximum 24 chars (of which 21 digits and 2 decimals). Hope this helps someone.

Request API ACCESS if you need to integrate this feature in your application.

Acest script transformă numere în litere, de exemplu pentru aplicațiile de facturare, unde la chitanțe este nevoie de completarea în litere a sumei care se încasează. Scriptul folosește un input cu lungime de maximum 24 de caractere (cu alte cuvinte maximum 21 cifre și 2 zecimale).

Cere ACCESS LA API dacă dorești să integrezi această funcționalitate în aplicația ta.

Write here your number and transform it in words:

 

DEMO

ADD TIME TO DATE

You can use the form to calculate the date and time starting with a date, by adding hours, days, and months to a specified date (recommended format for the initial date is YYYY-MM-DD H:i). The result will be displayed as timestamp, YYYY-MM-DD H:i format, and in text format.

Note: If you want to calculate date and time in the past just use negative values for the hours, days, and months.

Folosește fomularul pentru a calcula o nouă dată pornind de la o dată inițială, căreia îi poți adăuga ore, zile și luni (recomandăm să pui o dată inițială în formatul YYYY-MM-DD H:i). Rezultatul va fi afașat ca timestamp, YYYY-MM-DD H:i și ca text.

Notă: Dacă dorești să calculezi date în trecut față de data inițială, pune valori negative la ore, zile sau luni.

Date
 
Hours Days Months
 
 

DEMO

TIMESTAMP DIFFERENCE

Compute online the difference between two timestamps.

Calculează online diferența dintre două date în format timestamp.

Timestamp Start
 
Timestamp End